Läs mer om Starka kvinnors längtan efter starka män


Starka kvinnor, som förälskar sig i en stark man, uppvisar enligt Maja Storch fyra typiska reaktionssätt:
Offervarianten
Kvinnan vill plötsligt bara en sak: vara med honom. Han som förälskade sig i en kvinna som var oberoende blir irriterad när hon förebrår honom för att han inte bryr sig tillräckligt om henne. Ju mer hon klamrar sig fast desto mer försöker han dra sig ur.
Flyktvarianten
När den starka kvinnan märker sitt behov av att ha en stark axel att luta sig mot och att hon med ens inte vill leva ensam längre grips hon av panik, flyr och lämnar en sårad man efter sig.
Kampvarianten
När den starka kvinnan har förälskat sig börjar hon slåss mot mannen som enligt henne vill undertrycka henne och beskyller honom för att göra henne till


slav. Med tigrinnans kamp försöker hon med alla tillgängliga medel beröva mannen hans styrka.
Blandformen: offer, flykt, kamp
Blandformen är svårast att genomskåda för alla inblandade, där förekommer jättegräl, försoningar, paradisets fröjder och brutna löften. Det tar utomordentligt på krafterna att älska en man på detta sätt, och förr eller senare brukar den starka kvinnan vilja hoppa av från denna lek.

Psykoanalytikern Maja Storch använder sagan Flickan utan händer för att visa vilka omedvetna inre konflikter som den starka kvinnan behöver lösa. Genom att våga släppa fram undertryckta sidor av sin kvinnlighet får hon helt nya möjligheter att bygga hållbara relationer.


Pressröster om Starka kvinnors längtan efter starka män

Ur artikel av Iris Kilhman i MåBra
Starka kvinnor söker män som gör dem svaga. En stark kvinna faller ofta för en stark, oåtkomlig man. Hennes självkänsla krymper. Hon blir en efterhängsen klängranka. Genom att lära känna sina inre krafter kan hon behålla sin styrka – och även mannen hon älskar. – Den starka kvinnan som beter sig på det här viset är styrd av omedvetna krafter, menar den jungianska psykoanalytikern Maja Storch som skrivit boken Starka kvinnors längtan efter starka män. – I min praktik träffar jag ganska ofta kvinnor som är synbart starka och dugliga, men som faller för fel män, säger Margareta Nordeman, leg. psykoterapeut och klinisk sexolog. – Margareta Nordeman håller med Maja Storch om att det är ett mönster som grundläggs tidigt.


Ur artikel av Lotta Abrahamsson i FEMINA
Starka kvinnors svaga punkter. Därför spricker dina relationer. Du misslyckas i kärlek trots att du lyckas med allt annat. Du är en modern, ”stark” kvinna med pengar, karriär och självförtroende. Fast männen – de flyr. Eller så flyr du. Svaret på gåtan finns i ditt undermedvetna. Våga släppa fram undertryckta sidor av din kvinnlighet och du får helt nya möjligheter att bygga hållbara relationer. –Maja Storchs lösning på den starka kvinnans kärleksdilemma är att börja söka inåt, och bygga upp sin inre styrka, i stället för att leta efter mannen som kan befria henne, likt sagans prins.

 


Ur recension av Ulla Plank i Coniunctio
Genom många exempel från sina egna och sina väninnors erfarenheter, men också genom exempel från sin egen praktik, visar Maja Storch på hur den starka kvinnan själv saboterar sina kärleksrelationer. I boken visar författaren också på en väg ur detta dilemma. Först sedan kvinnan frigjort sig från den inre konflikten, och tagit till sig att det också finns en inre svag flicka som vill få utrymme, först då kan hon finna en jämbördig partner och slipper fly från kärleken, bli offer eller föra strid.
Det är en spännande läsresa Maja Storch bjuder på, för läsare av båda könen! Hon bjuder på sig själv, och det är lätt att ta till sig det hon säger.

 


Ur artikel av Eva Sanner i HÄLSA
Stark kvinna söker stark man – men varför lämnar hon honom? Starka kvinnor är framgångsrika utåt, men kan ofta ha problem med att hitta ”den rätte”. Genom att lära känna sin egen sårbarhet kan dessa kvinnor skapa relationer som håller … Svaghet väcker förakt även hos henne – särskilt hennes egen. Hon lär sig att inte visa eller ens känna dessa känslor … Dugligheten en stark kvinna har utvecklat kan vara ett sätt att få godkännande och uppskattning av det motsatta könet. Bakom den kompetenta masken sitter inte sällan en liten flicka som inte har någon självkänsla. Många kvinnor med denna bakgrund blir framgångsrika i yrkeslivet. De är vana vid att inte lyssna till sina egna behov, utan kan jobba hårt och koncentrerat mot mål som inte är deras egna. De tycker aldrig att de anstränger sig tillräckligt mycket.

 

Ur artikel av Margareta Hall i Amelia
Hon är en modern kvinna – skärpt och självständig. Hon har full koll på allt … utom kärleken. För när det kommer till män blir hon så ofta besviken och sårad.
Varför har din starka väninna (och kanske du själv?) ett så trassligt kärleksliv?
– Du bär svaret inom dig, säger psykologen Maja Storch i en ny bok.
Du starka glada nya kvinna, du som lärt dig ta för dig. Som är nyfiken på livet och har råd att vara det med egna inkomster, du som lever som du vill, fritt och självständigt på egna villkor …
Du fixar allt. Utom i det mest privata. Kärleken och tvåsamheten. Dina förälskelser slutar i katastrof eller kris. Varför kan du inte få till det i känslornas landskap …


Ur recension av Christina Sedwall i Uppsala Nya Tidning
Starka kvinnor förälskar sig ofta i fel sorts män. Det är i alla fall den erfarenhet som den schweiziska psykologen Maja Storch, rådgivare i samlevnadsfrågor har. Nu har hon skrivit en bok om varför och därmed också presenterat en lösning.
För att bena ut de bekymmer hon sett i sitt arbete och bland väninnor tar hon hjälp av psykoanalytikern C G Jung. Det gör att Maja Storchs bok skiljer sig markant från de flesta andra relationsböcker.

Upp                                                
Till startsidan

Fler pressröster
Nästa